Úvodní stránka » Služby

Služby v oblasti požární ochrany

prodej

 • hasicích přístrojů
 • požárně bezpečnostních zařízení (požárních ucpávek, dveří, klapek aj.)
 • hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí
 • hlásičů kouře do domů a bytů
 • bezpečnostních tabulek
 • výstroje a výzbroje pro hasiče a záchranáře
 • vybavení pro požární sport  

instalace a montáže, kontroly (revize) a opravy požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

 • hasicích přístrojů a hydrantů
 • požárních vodovodů
 • požárních ucpávek otvorů
 • požárních uzávěrů - dveří a klapek
 • elektrická požární signalizace (EPS)
 • zařízení pro odvod tepla a kouře
 • protipožárních nátěrů a nástřiků
 • automatických hasicích systémů počítačových serverů, automobilů, telefonních ústředen atd.
 • stabilních hasicích zařízení na CO2  

kompletní zajištění povinností právnických podle zákona o PO osobou odborně způsobilou

 • zpracování dokumentace začlenění provozovaných činností
 • zpracování a vedení povinné dokumentace o požární ochraně
 • provádění školení zaměstnanců o PO
 • provádění pravidelných požárních preventivních kontrol
 • provádění ročních kontrol PBZ - ucpávky, uzávěry - dveře, nouzové osvětlení

Plnění CO2

 • plnění tlakových lahví potravinářským CO2

Servis v oblasti BOZP

kompletní zajištění povinností právnických osob vyplývajících ze zákoníku práce

 • vyhledávání rizik a prevence rizik, včetně zpracování dokumentace 
 • zpracování systému posytování ochranných osobních prostředků
 • řešení problematiky pracovních úrazů
 • zpracování a vedení povinné dokumentace
 • provádění školení zaměstnanců o BOZP
 • provádění ročních prověrek BOZP
 • provádění pravidelných kontrol úrovně BOZP
 • řešení povinností v oblasti hygieny práce

Prodejna Plzeň

0H2A3614.jpg

 

ČSN EN ISO 9001:2001

Naše společnost je členem Komory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky.
  
D.S.D.METAL plus s.r.o.
Karlova 7, 30100 Plzeň
377 925 505 sekretariát
377 925 502 prodejna
377 925 503 eshop
FAX 377 320 954
61776548
DIČ CZ61776548